Manier van werken

Wanneer jij je aanmeldt BIJ ESTHER, beginnen we met een intakegesprek waarin er de tijd genomen wordt om jouw hulpvraag helder te krijgen.
Na deze intake maak je de keus of je wilt starten met een therapie of coaching traject.

 

Welk traject je ook kiest, er wordt standaard na 5 gesprekken geëvalueerd om scherp te houden of de werkwijze aansluit bij jouw hulpvraag. 

Ik maak gebruik van verschillende inzichten en technieken zoals

- Gestalttherapie

- Transactionele analyse

- Systemische therapie

- Emotionally Focused Therapy (EFT)

Ervaringsgericht en integratief

De manier waarop er gewerkt wordt BIJ ESTHER is ervaringsgericht en integratief.

 

Ervaringsgericht betekent dat je in het contact in het 'hier-en-nu' ervaringen op doet. En dat je ontdekt hoe deze toepasbaar zijn in jouw dagelijks leven. 
Naast gesprek is er veel ruimte voor (speelse) werkvormen om zo de (lijfelijke) ervaring op te zoeken.

 

Integratief wil zeggen dat er aandacht is voor hoofd, lijf. hart en ziel –voor jou hélemaal dus.
Ik ben ervan overtuigd dat alles met elkaar verbonden is.

Alles is dat wat je weet met je verstand, wat je voelt in je lijf, wat je emoties jou vertellen en hoe Gods liefde aanwezig is.

Alles hoort erbij niets is uitgesloten.